فرم ارزیابی اقامت اروپا فرم ارزیابی اقامت اروپا
اقامت اروپااقامت اروپا برای تحصیل فرزندان زیر ۱۸ سالاقامت کانادامهاجرت به کانادا از طریق تحصیل در مدارس شبانه روزی

تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس

مهاجرت تحصیلی فرزند زیر ۱۸ سال به سوئیس

اقامت اروپا از طریق خرید ملک اقامت اروپا از طریق خرید ملک

Contents

تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس

تحصیل زیر ۱۸ سال در مدرسه شبانه روزی سوئیس با ویزای همراه والدین گزینه مطلوب برای والدین است. با هزینه سالیانه حدود ۳۰ هزار فرانک با شرایط؛ مراحل پذیرش ویژه ؛ این فرصت را از دست ندهید.

ویزای والدین تحصیل در سوئیس

چرا فرزندمان را برای تحصیل مدرسه شبانه روزی به اروپا یا کانادا بفرستیم؟

حقیقت این است که امروزه مشغله کاری والدین در ایران  از یک طرف و موضوع فرزندان زیر ۱۸ سال برای تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی اروپا و کانادا موضوع داغ خانوار ها است. چرا؟

در کشور ما همه خانوارها ؛ پشتوانه مالی جهت تحصیل فرزندان به مدرسه شبانه روزی اروپا یا کانادا را ندارند. لذا تکلیف این خانواده ها مشخص است.اما طبقات دیگر جامعه از جمله بازاریان؛ کارخانه داران و صنعتگران ؛ تولیدکنندگان مسکن و ساخت و ساز ؛ پزشکان متخصص و سایر طیفی از جامعه که دارای امکانات مالی بسیار خوب نیز هستند؛ نیز از این امر مهم غافلند. 

برخی دیگر نیز که  تمایل دارند که فرصت تحصیل فرزندان در خارج را از دست ندهند. نگرانی و تردید در تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی خارج را دارند. نگرانی از عدم توانایی فرزندان در تشکیل زندگی مستقل در خارج از کشور دغدغه اساسی این دسته افراد است. اگرچه این دلواپسی به حق است ، اما با نگرش و تعمق به موارد ذیل ممکن است تا حدود زیادی نگرانی برطرف شده و والدین در تصمیم گیری مصمم تر شوند.

اطلاعات تکمیلی در مورد تحصیل مدارس بین المللی شبانه روزی فرانسه برای فرزندان زیر ۱۸ سال کلیک کنید.

ویزای تحصیلی کودک مدرسه شبانه روزی سوئیس

سازگاری با محیط و تعامل اجتماعی دانش آموزان بین المللی در اروپا و کانادا:

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که فکر میکنید آینده تحصیلی و شغلی و زندگی فرزندتان صرفا در گرو موفقیت تحصیلی است سخت در اشتباه هستید.

لازمه موفقیت و پیشرفت شغلی و زندگی خصوصی در تحصیل خلاصه نمیشود. مهارتهای سخت و نرم (سازگاری با محیط و تعامل اجتماعی ) افراد دو بال توام و مکمل هم هستند، که به فرد کمک میکند مسیر زندگی را در جهت پیشرفت طی کند. تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس؛  زمینه را جهت رشد و توانایی های شخصی فرزندان فراهم میکند.  

تحصیل فرزندان زیر 18 سال را در خارج از کشور این فرایند را تسهیل می کند.دانش آموزان از طریق تحصیل در محیط خارج از کشور ، آموزشهای تخصصی ، دانش فنی و مهارتی خود را تقویت میکنند.به این نوع تخصص ها، مهارتهای سخت گفته میشود که همان مهارت در رشته تحصیلی است. به موازات آن و شرایط زندگی بدون والدین ، آنها مجبور میشوند که بال دیگر خود یعنی بال نرم را نیز پرورش دهند. بال نرم همان مهارتهای فردی و درونی یا مهارتهای روابط انسانی (سازگاری با محیط و تعامل اجتماعی) بشمار میروند.ویزای همراه والدین تحصیل در مدرسه شبانه روزی سوئیس 

سازگاری با محیط و تعامل اجتماعی:

بر خلاف مهارتهای سخت که تا حدودی در داخل کشور نیز فراهم است ،اما زمینه تقویت مهارتهای نرم فرزندان در داخل کشور به دلیل زیر پر و بال بودن آنها در مجموعه خانواده کمتر فراهم می شود. تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس حداقل دستاورد تحصیل خارج از کشور است؛ زیرا در محیط های بیرونی علی الخصوص خارج از کشور ، فرزندان در حال یافتن هویت های جدید خود از جمله هویت اجتماعی و شغلی هستند و به نوعی ویرایش خود به شکل دیگری را در سر میپرورانند. این ویرایش و نگرش(سازگاری با محیط و تعامل اجتماعی) می تواند نهایتا به خود شناسی و دیگر شناسی کمک کند، و از طریق برقراری ارتباط موثر با دیگران از اشتباهات پیشرو جلوگیری نماید. بنابراین تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس؛ فرصت بینظیری در اختیار والدین قرار میدهد.

برای مهاجرت افراد زیر ۱۸ سال به کانادا از طریق تحصیل  کلیک کنید.

تحصیل کودک در مدرسه شبانه روزی سوئیس

بستر آینده شغلی فرزندان زیر ۱۸ سال برای تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی اروپا و کانادا:

مهارت سخت ونرم (یعنی تحصیل و روابط اجتماعی) در فرزندان زیر 18 سال در زندگی خارج از کشور ،موجب رشد شخصیت فردی و اجتماعی دانش آموز میشود. همانگونه که میدانید تهیه رزومه حرفه ای مستلزم تغذیه اطلاعات مهارتهای سخت و نرم افزار در تدوین رزومه بشمار میرود. از طرفی یافتن شغل یک مسئله و حفظ شغل مسئله دیگر است . چرا که مطابق مطالعات و آمارهای موجود تعداد زیادی از افراد استخدامی جدید در همان سال اول از کار اخراج می شوند و شکست میخورند.

از این تعداد تنها 11 درصد شکست ها ، به دلیل فقدان مهارتهای سخت است ، یعنی فقط 11 % افراد اخراجی در سازمانها، به دلیل کار بلد نبودن اخراج می شوند. بقیه بیش از 89% اخراجی ها ،نه به خاطر کار نابلدی و عدم تخصص بلکه به خاطر سایر عوامل از جمله عدم سازگاری ، عدم انعطاف پذیری،عدم تعامل درست با دیگران ،عدم درک و مدیریت احساسات خود و… از محل کار اخراج می شوند. لذا تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس ؛ موجب تقویت حس مشارکت در کارهای گروهی میگردد.

خلق و خو و رفتارها عموما در محیط های خارج از محیطهای خانواده خود را نشان میدهد. بنابراین ، محیط خارج از کشور، زمینه ساز پرورش مهارتهای نرم فرزندان شما خواهد بود.در واقع ،تحصیل در خارج از کشور برای فرزندان زیر 18 سال می تواند به نوعی کارگاه عملی برای کسب مهارتهای زندگی مستقل نیز باشد. این کارگاه عملی صرفا در محیط تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس فراهم میشود.فرزندان زیر ۱۸ سال برای تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس

جمع بندی‌  در خصوص تصمیم اعزام فرزندان زیر ۱۸ سال برای تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی اروپا و کانادا:

اکنون ممکن است دید شما نسبت به این موضوع کمی تغییر کرده باشد . اما اشتباه نکنید و به عبارت عامیانه از اون ور پشت بام نیفتید. منظور ما این نیست که کلا فرزندان زیر 18 سال را در خارج از کشور رها کنیم . یعنی ما  هیچ نظارت و کنترلی روی آنها نداشته باشیم. ابدا منظور ما این نبود. حتی ما معتقدیم به یمن و برکت وجود امکانات دیجیتالی امروزه جهان ، ما باید به صورت مستمر از طریق شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های در دسترس مرتب از روند تحصیل و تربیت فرزندان زیر 18 سال خود در خارج از کشور جویا شویم. 

شما با مطالعه مقاله ذیل خواهید دید که چگونه مسئولین مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس در زندگی شبانه روزی فرزندان شما ؛ نظارت دقیق دارند. حتی ورود و خروج فرزندان شما از خانه شخصی تان بسیار آسانتر از ورود و خروج آنها در کمپ مدرسه می باشد.

جهت اخذ اطلاعات بیشتر در مورد روشهای مهاجرت به کانادا کلیک کنید.

معایب مهاجرت تحصیلی سوئیس در مدارس شبانه روزی

مزایای مهاجرت زیر ۱۸ سال برای تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس:

بهبود مهارت زبان انگلیسی و فرانسه با مهاجرت افراد زیر ۱۸ سال برای تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس:

همواره تقویت زبان یکی از مهمترین دغدغه دانش آموزان در ایران است. روشهای گوناگونی برای این مهم وجود دارد. بسیاری این روشها را برای بهبود و ارتقای سطح زبان در داخل کشور آزموده اند. ولی در عمل نتایج خوشبین کننده ای را ندیده اند.

بر هیچکس پوشیده نیست که یادگیری زبان در محیط خارج از کشور نتایج ثمر بخش دارد. زیرا تعامل با افراد بومی در محیط و دنیای واقعی موجب تمرین واقعی زبان شده و سبک آموزش محاوره ای زبان در خارج از کشور، موجب توسعه مهارتهای زبان آموز میشود.  در نهایت ، تسلط افراد به زبان ،تاثیر به سزایی بر آینده فرزندان خواهد گذاشت. یادگیری زبان انگلیسی ؛ مینیمم دستاورد مهاجرت زیر ۱۸ سال برای تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس است. اگرچه سایر عوامل نیز میتواند تاثیر گذار باشد.اعتماد به نفس تحصیلی افراد زیر ۱۸سال به سوئیس

آشنایی با فرهنگ‌ها با مهاجرت افراد زیر ۱۸ سال برای تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس:

در کنار تقویت زبان، موضوع تعامل با فرهنگ و دیدگاه های دیگران در خارج از کشور ،یکی دیگر از مزیت های تحصیل فرزندان در خارج به شمار می رود. در خصوص مهاجرت افراد زیر ۱۸ سال برای تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس این موضوع پر رنگ تر است. زیرا سوئیس از جمله کشورهایی است که ملل مختلف را در خود جای داده است. همین بس که چهار زبان رسمی دارد. 

آشنایی با فرهنگ در خارج از کشور موجب توسعه جهان بینی فرزندان می شود.  این موضوع برای والدینی که، همیشه فرزندانشان در یک محیط بسته همراه خانواده پرورش یافته اند بسیار مهم و کلیدی به حساب می آیند. مهاجرت افراد زیر ۱۸ سال برای تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس موجب میشود  تا زندگی در یک کشور دیگر با تفاوتهای فرهنگی را تجربه کنید. نگرشی جدید به زندگی و کار و تحصیل میدهد. در نهایت همه عوامل فوق  به تقویت مهارت نرم در دانش آموز می انجامد. همانگونه که اشاره شد؛  فرزندان علاوه بر مهارتهای سخت که همان آموزش تخصصی دروس است نیازمند تقویت مهارت نرم هستند. یکی از راه های کسب این نوع مهارتها ؛ مهاجرت افراد زیر ۱۸ سال برای تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس است.

به منظور اطلاعات بیشتر در مورد اقامت یونان از طریق تمکن مالی کلیک کنید.

مزایای مهاجرت تحصیلی به سوئیس در مدارس شبانه روزی

افزایش اعتماد به نفس برای مهاجرت افراد زیر ۱۸ سال برای تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس :

تصمیم در اعزام دانش آموزان زیر 18 سال از طرف والدین تصمیم سخت و چالشی میتواند باشد. چه والدین و دانش آموزان به این امر واقف اند که تحصیل در خارج از کشور ، انهم برای فرزندان بدور از خانواده در ابتدا بسیار سخت و البته طاقت فرسا است. اما چنانچه والدین برای مهاجرت افراد زیر ۱۸ سال برای تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس ؛ تمهیدات لازم را فراهم کنند. این چالش ها به حداقل خواهد رسید. 

با این حال همانگونه که قبلا اشاره شد، به مرور زمان و با افزایش مهارتهای نرم افراد ، تعامل با دیگران بطور موثر موجب تقویت اعتماد به نفس آنها خواهد شد . از طریق سازگاری با محیط ، استقلال آنها را در اداره محیط پرورش خواهد داد. و این پرورش روح و روان فرزندان از طریق گسترش تعاملات اجتماعی در سوئیس ؛ همان چیزی است که والدین به دنبال آن هستند.فرصتهای شغلی با مهاجرت تحصیلی افراد زیر ۱۸سال به سوئیس

آشنایی با فرهنگ کشورهای دیگر با مهاجرت افراد زیر ۱۸ سال برای تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس:

دیدن کشور دیگر با فرهنگ و عقاید متفاوت از کشور خود ، حداقل مزیت تحصیل خارج از کشور فرزندان خواهد بود. 

بسیاری از ما به دلایل فراوان فرصت سفر نه تنها به خارج از کشور حتی در داخل نیز نداشته ایم. بنابراین  مهاجرت افراد زیر ۱۸ سال برای تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس ؛ سفری کاوشی جهت آشنایی با سایر ملل و فرهنگ متفاوت از کشور خود است.

شما میتوانید در مورد پاسپورت دوم مستقیم و سریع از دومینیکا اطلاعات کاملی با کلیک کسب نمایید.

فرزندان زیر ۱۸ سال در مدرسه شبانه روزی سوئیس

خروج از منطقه امن خانواده نتیجه تحصیل فرزندان در مدارس شبانه روزی سوئیس:

تحصیل در خارج از کشور برای فرزندان و دانش آموزان ، مقدمه ای بر خروج فرزندان از منطقه آسایش و امن خانواده به شمار میرود.  آیا اگر خروج از منطقه امن خانواده را یکی از نتایج ؛ تحصیل فرزندان در مدارس شبانه روزی سوئیس بنامیم ؛ این خروج مثبت یا منفی تلقی میشود؟

در واقع فرزندان از بدو زندگی در محیطی ایمن و تحت سرپرستی والدین ، عادت به محیط خانه و کاشانه نموده اند. و ترک این عادت بسیار سخت و طاقت فرساست. علی الخصوص برای فرزندان زیر 18 سال این مسئله مضاعف نیز می گردد. وابستگی و عدم استقلال و تحت پوشش بودن در خانواده از هر نظر برای فرزندان حداقل زیر 18 سال امری طبیعی است. اما این وابستگی تا کی می تواند تداوم یابد؟

همانگونه که در بالا اشاره شد برای فرزندان زیر 18 سال ؛ اگرچه منطقه امن و پوشش خانواده را از دست میدهند . در عوض مهارتهای نرم خود را که همان مهارتهای اجتماعی است را بدست می آورند. بنابراین تحصیل فرزندان در مدارس شبانه روزی سوئیس ؛ با همه سختیهایش ارزشمند است.مهاجرت مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس

تحصیل رایگان دانشگاهی با دیپلم اخذ شده در سوئیس: 

چنانچه شما در ایران دیپلم بگیرید و از دانشگاه های سوئیس پذیرش بگیرید . تحصیل شما در دانشگاه های سوئیس رایگان نخواهد بود. اما چنانچه شما دیپلم را در سوئیس بگیرید ؛ تحصیل افراد در دانشگاه ها رایگان خواهد بود. لذا اگرچه والدین هزینه ای برای تحصیلات فرزندان تا دیپلم می پردازند؛ در عوض هزینه های بعدی دانشگاه رایگان خواهد بود. البته منظور ما هزینه شهریه دانشگاه است. بنابراین تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس فرصتی است که نباید از دست برود.

مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیسآشنایی با فرصت‌های جدید شغلی با تحصیل فرزندان در مدارس شبانه روزی سوئیس:

تحصیل فرزندان زیر 18 سال در خارج از کشور زمینه ای بی نظیر و استثنایی  برای کسب فرصت های شغلی مناسب برای آنها فراهم میکند. تحصیل فرزندان در مدارس شبانه روزی سوئیس منجر به اخذ مدرک تحصیلی بین المللی می شود. اخذ گواهینامه های فارغ التحصیلی همان تقویت مهارتهای سخت فرزندان است . همزمان و به مرور زمان با زندگی در خارج از کشور عادت میکنند. آنها سازگاری با محیط، تعامل با دیگران، انعطاف پذیری و سایر مشخصه های مهارت نرم  را یاد میگیرند. این فاکتورها در محیط های کسب و کار و مشاغل امروزی ؛ نقش مهمی ایفا میکند. اکنون با تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس ؛ فرزند شما مجهز به دو بال توام مهارت سخت و مهارت نرم میشود. 

بعد از آن ؛ دانش آموزان خواهند  توانست ؛  رزومه بسیار کیفی که شامل هر دو بال مورد نیاز در کسب و کار است را فراهم کنند. فراموش نکنیم که تدوین رزومه قوی و با کیفیت نقش اساسی و کلیدی در موفقیت یافتن شغل در خارج از کشور به شمار میرود.شرایط ورودی مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس

پاسپورت ثمره تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس:

اخذ پاسپورت سوئیس مستلزم زندگی کردن افراد در آن کشور به مدت معیین است. شما اگر میلیاردر هم باشید ؛ با هیچ رقمی قادر به خرید پاسپورت سوئیس نخواهید بود. این بهترین فرصت برای فرزند شماست که در مسیر تحصیل در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس قرار گیرد و ضمن استفاده از سایر مزایای ذکر شده در بالا برای آینده خود به فکر اخذ پاسپورت سوئیس نیز باشد.پذیرش دانشگاه بدون کنکور با دیپلم اخذ شده در سوئیس

معایب تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس:

موانع زبان انگلیسی برای تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس:

همانگونه که اشاره شد موضوع زبان در زندگی خارج از کشور برای ایرانیان چالشی جدی و پایدار است. پایدار بودن از این منظر که تا زمانی که شما به زبان محل زندگی خود مسلط نشده اید، حتی بیش از چند سال هم در آنجا زندگی کرده باشید از زندگی در آنجا رضایت نخواهید داشت .اگر چه این عامل برای تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس خیلی پر رنگ نخواهد بود. زیرا تعامل مستمر و شبانه روزی فرزند شما با محیط و ارتباط با همکلاسی ها ؛ در کسری از زمان ؛ این مشکل را برطرف خواهد کرد.تقویت زبان در حین تحصیل شبانه روزی سوئیس

شوک فرهنگی تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس:

یکی از معایب و آسیب های تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس ؛  وجود تفاوتهای فرهنگی در ابتدای ورود است. شوک فرهنگی واژه ای مانوس با مهاجرت در هر جای دنیا به شمار می رود. این تجربه طبیعی را تقریبا همه کسانی که مهاجرت کردند را چشیده اند.

البته این شوک در کنار موانع زبانی که در بالا اشاره شد میتواند تشدید نیز شود.اما این فاکتور برای  تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس قدری کم رنگ تر است؛ زیرا سوئیس کشور ملل مختلف است.تعامل اجتماعی فرزندان زیر ۱۸ سال شبانه روزی سوئیس

هزینه زیاد تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس:

یکی دیگر از معایب تحصیل فرزندان در خارج از کشور،وجود هزینه های سنگین برای تحصیل اعم از شهریه مدارس ، خوابگاه، کتب و لوازم کمک آموزشی می باشد. علی الخصوص هزینه های سنگین میتواند در مدارس شبانه روزی و مدارس خصوصی سوئیس تشدید نیز شود. همانگونه که قبلا ذکر شد اگرچه تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس پرهزینه است اما تحصیل رایگان دانشگاهی را به ارمغان می آورد. فقط این نیست پاسپورت سوئیس را هم بدنبال دارد! حالا انصافا هزینه تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس بالا است؟!دلتنگی مهاجرت تحصیلی سوئیس در مدارس شبانه روزی

احساس دلتنگی تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس:

تحصیل در خارج از کشور و اقامت در مکان جدید معمولا موجب دلتنگی فرزندان  می شود. این موضوع در ابتدای ورود بیشتر خودنمایی میکند. بخصوص برای فرزندان زیر 18 سال دوری از خانواده ،میتواند بیشتر کسالت آور و بسیار سخت باشد. البته در خصوص تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس قدری متفاوت است؛ زیرا در مدارس شبانه روزی به دلیل تعامل دانش آموزان با سایر افراد مشابه به مرور زمان ، راه هایی جهت برون رفت از این حالت و این احساس پیدا خواهد شد. در واقع فرزندان شما با مرور زمان و از طریق تقویت مهارت های نرم خود را با محیط تطبیق میدهند. در حقیقت آنها با  انعطاف پذیری، سازگاری با محیط و سایرین و همچنین استفاده از فضاهای سرگرمی و تفریحی بر این مشکل فائق خواهند آمد.هزینه تحصیل مهاجرت تحصیلی زیر ۱۸سال به سوئیس در مدارس شبانه روزی

ملزومات مدارس شبانه روزی سوئیس، از جمله هزینه ها، مراحل درخواست، و یافتن بهترین مناسب برای تحصیل فرزندتان :

مدارس شبانه روزی سوئیس به دلیل استانداردهای بالای تحصیلی، امکانات برجسته و تمرکز بین المللی در سراسر جهان شناخته شده هستند. والدین از سراسر جهان فرزندان خود را به این مدارس می فرستند . اما چه چیزی آنها را تا این حد مطلوب می کند و واقعاً هزینه فرستادن فرزند شما به مدرسه چقدر است؟

برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یک مدرسه شبانه روزی سوئیسی می تواند گزینه خوبی برای تحصیل فرزند شما باشد و چگونه می توانید آن را پیدا کنید و برای آن درخواست دهید با ما در این مقاله همراه باشید.

مدارس شبانه روزی سوئیس چگونه هستند؟

چرا یک مدرسه شبانه روزی سوئیس را انتخاب کنید؟

بهترین مدارس شبانه روزی در سوئیس کدام است؟

نحوه انتخاب یک مدرسه شبانه روزی سوئیس چیست؟

بررسی اعتبار مدرسه سوئیس از چه روشی انجام میشود؟ 

هزینه مدرسه شبانه روزی در سوئیس چقدر است؟

آیا فرزند شما به ویزا نیاز دارد؟مهاجرت تحصیلی به سوئیس در مدارس شبانه روزی

سیستم آموزشی سوئیس و مدارس شبانه روزی: 

سوئیس دارای سیستم آموزشی عالی است که از 64 کشور رتبه اول را دارد برای دو مرحله اول. کودکان باید حداقل ۱۱ سال تدریس داشته باشند که معمولاً شامل هشت سال دبستان و سه سال می شود. ثانویه.

با این حال، علاوه بر داشتن مدارس دولتی سطح بالا، این کشور تعداد زیادی از مدارس خصوصی را ارائه می دهد که بسیاری از آنها بین المللی یا مدارس شبانه روزی هستند.

اگر با خانواده خود به سوئیس نقل مکان می کنید، خوشحال خواهید شد که بدانید مجموعه ای از مدارس برای خانواده های بین المللی وجود دارد. اگرچه می توانید فرزندان خود را در سیستم آموزشی دولتی سوئیس ثبت نام کنید، بسیاری از مهاجران مدارس خصوصی یا بین المللی را انتخاب می کنند. با این وجود، کیفیت آموزش در سوئیس بالا است و تجربه ای چندفرهنگی و چند زبانی را ارائه می دهد.مراحل پذیرش تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس

مدارس بین‌المللی در سوئیس

مدارس بین المللی یک انتخاب محبوب در میان مهاجران در سوئیس است زیرا اغلب آموزش از مهدکودک تا دبیرستان ارائه می کنند. به این ترتیب، آنها گزینه خوبی برای دانش آموزان مهاجری هستند که برای مدتی در سوئیس زندگی می کنند یا ممکن است مجبور شوند بین مدارس بین المللی در کشورهای مختلف جابجا شوند. معمولاً این مدارس از فلسفه آموزشی و برنامه درسی یک کشور خاص پیروی می کنند.

برای مثال، ممکن است از سیستم آموزشی آمریکا، بریتانیا، فرانسه یا ژاپن استفاده کنند. در نتیجه، آن‌ها می‌توانند زمینه خوبی برای تحصیل در کشور خود به دانش‌آموزان مهاجر ارائه دهند و بازگشت به آنجا را برایشان آسان‌تر کند. علاوه بر این، اکثر مدارس بین‌المللی کلاس‌های روزانه و شبانه روزی را ارائه می‌دهند.مدرسه پیش آمادگی شبانه روزی سوئیس

تحصیلات متوسطه در سوئیس

مدارس متوسطه در سوئیس به دو بخش پایین و فوقانی تقسیم می شوند. از آنجایی که آنها به دانش آموزان بین 11 تا 15 سال می پردازند، آموزش متوسطه پایین اجباری است. با این حال، پس از این، دانش‌آموزان می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند تحصیل خود را در یک موسسه آموزشی متوسطه ادامه دهند یا خیر.

دانش آموزان معمولاً دبیرستان را در سن 11 یا 12 سالگی شروع می کنند. به طور کلی، آنها در مدرسه راهنمایی تحصیل می کنند . تحصیلات متوسطه پایین معمولاً سه سال طول می کشد.

برنامه درسی متوسطه اول معمولاً شامل زبان محلی کانتون، زبان ملی دوم و گاهی اوقات زبان سوم  اما اختیاری و انگلیسی است. علاوه بر این، دانش آموزان در کلاس های ریاضی، علوم، جغرافیا، تاریخ، آموزش مدنی، موسیقی، هنر، تربیت بدنی، اقتصاد خانگی و غیره شرکت خواهند کرد. 

هنگامی که دانش آموز تحصیلات متوسطه خود را در حدود 15 سال تمام کرد، می تواند تصمیم بگیرد که تحصیلات خود را ادامه ندهد. اما در این مرحله، هیچ آزمون سراسری یا دیپلم فارغ التحصیلی وجود ندارد. برخی از کانتون ها ممکن است امتحانات نهایی خود را برگزار کنند و گواهینامه های خود را صادر کنند.دبیرستان مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس

آموزش متوسطه عمومی در سوئیس

بعد از نه سال تحصیل اجباری، نوجوانان در سوئیس می توانند ادامه تحصیل در مقطع متوسطه را انتخاب کنند. اگرچه این اختیاری است، اما بیش از 90٪ از دانش آموزان سوئیسی این کار را انتخاب می کنند. در سوئیس، آموزش متوسطه به مدارس عمومی و مدارس حرفه ای تقسیم می شود، بنابراین، دانش آموزان باید تصمیم بگیرند که کدام مسیر را انتخاب کنند. علاوه بر این، هم دولت فدرال و هم کانتون ها بر مدارس متوسطه عالی نظارت دارند. به این ترتیب، در سازمان و برنامه های درسی آنها تغییراتی وجود دارد. با این وجود، مدارک کانتونی در سراسر سوئیس معتبر است. روشهای مهاجرت تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس

انواع دبیرستان در سوئیس:

سه نوع دبیرستان در سوئیس وجود دارد که عبارتند از:

مدارس آموزش و پرورش حرفه ای (VET).

مدارس لیسانس

دبیرستان های تخصصی

مدارس لیسانس در سوئیس:

حدود یک سوم دانش‌آموزان سوئیسی به مدارس لیسانس می‌روند، که آموزش عمومی را برای آمادگی برای دانشگاه ارائه می‌دهند. قابل ذکر است که این با برنامه دیپلم بین المللی مدرک لیسانس متفاوت است که فقط در مدارس خصوصی در دسترس است. کسانی که قبول می‌شوند، گواهی لیسانس (Matura / Maturité) دریافت می‌کنند. سپس می‌توانند در دانشگاه‌های کانتونی، مؤسسات فناوری، و دانشگاه‌های تربیت معلم ثبت‌نام کنند.مراحل و هزینه تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس

لیسانس بین المللی (IB) در سوئیس-معادل دیپلم بین المللی:

برنامه دیپلم بین المللی مدرک لیسانس (IB) در مدارس خصوصی و بین المللی در سوئیس بسیار محبوب است. این به این دلیل است که این یک برنامه دانشگاهی دقیق و جامع است که به طور گسترده در سراسر متداول است . به این ترتیب، همه دانش‌آموزان مدارس خصوصی در سوئیس این امکان را خواهند داشت که IB را انجام دهند. اما مدارس دولتی این را ارائه نمی دهند.شرایط مورد نیاز زیر ۱۸ سال برای تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس

مدرسه در زوریخ، سوئیس

IB یک دوره دو ساله است که دانش آموزان باید دروس خاصی را بگذرانند و سپس کلاس های اختیاری را انتخاب کنند. در مجموع، دانش آموزان شش موضوع را میگذرانند – سه درس در سطح بالاتر (فشرده تر) و دو در یک سطح استاندارد (کمتر). علاوه بر این، دانش آموزان باید در کلاس ریاضی، انگلیسی و علوم شرکت کنند. با این حال، آنها می توانند انتخاب کنند که چه سطحی از ریاضی و زبان انگلیسی و در کنار کدام علوم را بگذرانند.

پشتیبانی آموزشی برای دانشجویان خارجی در سوئیس

به طور کلی، زبان بزرگترین مانع برای ورود کودکان مهاجر به سیستم آموزشی سوئیس است. این به این دلیل است که کلاس های مدارس دولتی به زبان غالب کانتون است.توضیح اینکه زبان رسمی سوئیس؛ یا همان  زبان غالب کانتون است و شامل زبان های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی یا رومانش باشند. علاوه بر این، اگرچه دانش‌آموزان یک زبان سوئیسی دوم – و انگلیسی – را نیز یاد می‌گیرند، ممکن است زبان اصلی آموزش زبانی نباشد که فرزند شما با آن آشنا باشد.

دانش آموزان در کلاس زبان در سوئیس:

در طول فرایند ثبت نام، یک مدرسه توانایی های فرزند شما را در زبان محلی ارزیابی می کند. اگر مهارت‌های آنها مانع از همگامی با کلاس‌هایشان شود، بسیاری از مدارس کلاس‌های زبان مقدماتی یا فشرده ارائه می‌دهند. اینها به کودک شما کمک می کند تا به سرعت مهارت های زبانی خود را بهبود بخشد تا بتواند به کلاس های معمولی بپیوندد. با این حال، از آنجا که این در سیستم آموزش عمومی است، که رایگان است، معمولاً مجبور نیستید برای آنها هزینه کنید. 

علاوه بر این، زندگی در مدرسه شبانه روزی سوئیس فراتر از دانشگاهیان است زیرا دانش آموزان از ترکیبی از آداب و رسوم محلی و جامعه بین المللی بهره می برند. این می‌تواند آنها را برای آینده‌شان در جهانی متصل به هم آماده کند و در عین حال درک متقابل را ارتقا دهد و از فرهنگ‌های دیگر قدردانی کند.هزینه های تحصیلی زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس

مدارس شبانه روزی سوئیس چگونه هستند؟

مشابه مدارس دولتی، مدارس شبانه روزی سوئیس باید استانداردهای آموزشی خاصی را رعایت کنند. به عنوان مثال، کانتونی که مدرسه در آن مستقر است باید امکانات، برنامه درسی و مدارک معلمان خود را از قبل تایید کند. همچنین برای حفظ کیفیت باید بر برنامه های درسی خود نظارت داشته باشد.

تعالی آموزشی سوئیس به مدارس شبانه روزی آن که کلاس های کوچک، امکانات عالی و فعالیت های فوق برنامه ارائه می دهند، گسترش می یابد. این مؤسسات معمولاً انحصاری و نخبه هستند و فارغ التحصیلان اغلب شامل خانواده سلطنتی، سیاستمداران و رهبران تجاری از سراسر جهان هستند.

اگرچه برخی مدارس با قیمت گزافی در سوئیس معروف هستند، اما این واقعیت که تعداد بسیار زیادی مدارس شبانه روزی در این کشور با هزینه متعادل وجود دارد. در واقع  آنها از نظر اندازه، معیارهای پذیرش و هزینه ها متنوع هستند. لذا گزینه های بیشتری را برای والدینی که به دنبال قرار دادن فرزند خود در یکی هستند، فراهم می کند.

مدارس شبانه روزی سوئیس در بخش خصوصی فعالیت می کنند، به این معنی که می توانند در ارائه خدمات آموزشی خود انعطاف پذیر باشند. به عنوان مثال، آنها ممکن است به زبان هایی غیر از چهار زبان رسمی سوئیس – آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، و رومانش تدریس کنند. آنها همچنین می توانند فلسفه تدریس مورد نظر خود را دنبال کنند.

یکی دیگر از تمایز مهم بین مدارس شبانه روزی و سایر موسسات این است که آنها مجموعه ای از برنامه های فوق برنامه را ارائه می دهند، زیرا دانش آموزان به صورت نیمه دائمی در محوطه دانشگاه هستند. به عنوان مثال، بسیاری از آنها فعالیت های ورزشی متنوعی مانند اسکی، پیاده روی و سایر ورزش های زمستانی را در کوه های آلپ خیره کننده سوئیس ارائه می دهند. همچنین تعداد زیادی هنر، موسیقی و ابتکارات مبتنی بر جامعه را خواهید دید.مدارک ویزای تحصیلی مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس

مزیتهای انتخاب مدارس شبانه روزی در سوئیس:

چرا یک مدرسه شبانه روزی سوئیس را انتخاب کنید؟

اگرچه سوئیس آموزش عمومی با کیفیت بالا ارائه می دهد، ممکن است به دلایل مختلفی تصمیم بگیرید فرزند خود را به یک مدرسه شبانه روزی خصوصی بفرستید. این شامل:

 • تعالی تحصیلی و صلاحیت های قابل تشخیص: مدارس شبانه روزی سوئیس به دلیل برنامه های دقیق خود مشهور هستند. بسیاری از آنها مدارکی مانند لیسانس بین المللی را ارائه می دهند که به دانشجویان فرصت تحصیل در دانشگاه های سراسری را می دهد. علاوه بر این، بسیاری از مدارس دارای نرخ حضور 100% در دانشگاه هستند که نشان می‌دهد دانش‌آموزان آموزش کاملی دریافت می‌کنند.
 • محیط چند زبانه: سوئیس دارای چهار زبان رسمی است: فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و رومانش. علاوه بر این، بسیاری از مدارس بین‌المللی انگلیسی را به‌عنوان زبان انگلیسی دارند، به این معنی که فرزند شما برای یادگیری حداقل دو زبان در موقعیت مناسبی قرار خواهد گرفت.
 • تنوع فرهنگی: دانش آموزانی از بیش از 130 ملیت در مدارس شبانه روزی در سوئیس تحصیل می کنند. این به فرزند شما امکان می دهد تا با دانش آموزانی از سراسر جهان در یک محیط واقعاً جهانی ملاقات کند.
 • امکانات برجسته: در کنار استانداردهای علمی قوی، اکثر مدارس شبانه روزی خصوصی دارای امکانات پیشرفته ای برای کمک به یادگیری هستند.
 • فعالیت های فوق برنامه: همانطور که قبلاً ذکر شد، فرصت های خارج از کلاس تجربیات دانش آموزان را غنی می کند و از رفاه، کار گروهی، خلاقیت و مسئولیت اجتماعی حمایت می کند.
 • تخصص‌ها: آزادی مدارس شبانه‌روزی سوئیس برای آموزش برنامه‌های درسی خود به برخی مدارس اجازه می‌دهد در زمینه‌های خاصی از جمله ورزش، مهمان‌نوازی، و تجارت تخصص داشته باشند.مدارس شبانه روزی سوئیس چگونه هستند؟

نحوه و معیار های انتخاب یک مدرسه شبانه روزی سوئیس

انتخاب بهترین مدرسه شبانه روزی برای فرزند شما بیش از جستجوی فهرستی از شناخته شده ترین موسسات است. در اینجا برخی از عواملی که در تصمیم گیری باید در نظر گرفته شود آورده شده است:

 • علایق و اهداف تحصیلی فرزندتان: اگر فرزند شما به موضوع خاصی علاقه دارد یا از قبل می داند که می خواهد در آینده چه کاری انجام دهد، ممکن است ارزش پیدا کردن یک مدرسه را داشته باشد. که در این زمینه سرآمد است.
 • موقعیت مکانی: آیا فرزند شما در یک محیط شهری تر رشد می کند یا در آرامش کوه های آلپ سوئیس؟
 • گزینه‌های شبانه‌روزی: برخی از مدارس شبانه‌روزی روزانه یا انعطاف‌پذیری را ارائه می‌دهند، بنابراین با هر یک بررسی کنید تا بدانید چه چیزی ارائه می‌کند.
 • ملاحظات زبان: فرزند شما این پتانسیل را دارد که در یک مدرسه شبانه روزی سوئیس دو زبانه یا چند زبانه شود، بنابراین در نظر بگیرید که چه زبانی را می‌خواهد یاد بگیرد و کدام زبان برای آموزش استفاده می‌شود.

سایر عوام انتخاب یک مدرسه شبانه روزی سوئیس:

 • سن دانش آموز: محدوده سنی و اندازه جمعیت دانش آموزی هر مدرسه را بررسی کنید تا دریابید که آیا با ترجیحات و نیازهای فرزندتان مطابقت دارد یا خیر.
 • شهرت: اگرچه فارغ التحصیلان با موفقیت می توانند مدرسه را مطلوب به نظر برسند، خواندن نظرات و توصیفات دانش آموزان فعلی و گذشته برای به دست آوردن بینشی در مورد زندگی مهم است.
 • بررسی اعتبار مدرسه : هنگام جستجوی یک مدرسه شبانه روزی، بررسی کیفیت تدریس و منابع آن مهم است. خوشبختانه، سوئیس برای همه مدارس، چه دولتی و چه خصوصی، به تایید کانتونی نیاز دارد. این بدان معناست که مدارس باید از استاندارد خاصی از امکانات، برنامه درسی و کارکنان پیروی کنند.چندین سازمان و نهادهای اعتباربخشی در سوئیس فعالیت می کنند. به عنوان مثال، فدراسیون مدارس خصوصی سوئیس (FSPS) انجمنی است که مدارس عضو آن به حفظ کیفیت آموزش خصوصی در کشور اختصاص دارند.

در نهایت، انتخاب یک مدرسه شبانه روزی سوئیس مستلزم ایجاد تعادل بین پیشنهادات تحصیلی با محیطی است که با شخصیت و آرزوهای فرزند شما همسو باشد.آیا فرزند شما به ویزا نیاز دارد؟

هزینه مدرسه شبانه روزی در سوئیس چقدر است؟

هزینه های مدرسه شبانه روزی سوئیس. مدارس شبانه روزی سوئیس در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار گرانتر هستند. طبق SCMP، یک مدرسه شبانه روزی در سوئیس می تواند حدود 42000 فرانک فرانک هزینه داشته باشد و تا 90000 فرانک فرانک یا در برخی موارد حتی به بیش از 150000 فرانک فرانک برسد.همانطور که از هزینه های ذکر شده در بالا میبینید ، مدرسه شبانه روزی در سوئیس دارای حق بیمه است. برخی از شهریه ها شامل اقامت، غذا، کتاب و دسترسی به امکانات می باشد.علاوه بر شهریه، والدین ممکن است نیاز به پرداخت هزینه های زیر داشته باشند. هزینه پذیرش/ثبت نام (اغلب حدود 3000 یورو)هزینه مدرسه شبانه روزی در سوئیس چقدر است؟

بهترین مدارس شبانه روزی در سوئیس

در زیر برخی از شناخته شده ترین مدارس شبانه روزی در کشور آورده شده است:

مدرسه محل سنین برنامه زبان شهریه
کالج آیگلون

Aiglon College

Villars-sur-Ollon 9-18 IB انگلیسی CHF 45,000-140,000 در سال
مدرسه لمانیا

École Lemania

لوزان

Lausanne

11+ (حمایت از 15 سال در دسترس است) لیسانس فرانسوی، بلوغ سوئیس، IB. همچنین دوره های آموزشی حرفه ای و کلاس های عصرانه را ارائه می دهد. تاکید بر انگلیسی، مقداری فرانسوی CHF 23,200-116,383 در سال
مدرسه دو زبانه بین المللی 

Haut-Lac

سه پردیس در Saint-Légier-La Chiésaz و Vevey 18 ماه تا 18 سال (هزینه برای سال های میانی IB، دیپلم و برنامه های مرتبط با شغل) IB سه جریان: انگلیسی، فرانسوی و دو زبانه 20900-38650 فرانک فرانک در سال به اضافه هزینه های اضافی برای سوار شدن
موسسه Le Rosey Rolle 8-18 لیسانس فرانسوی، IB فرانسوی و انگلیسی CHF 56,100–144,900
مدرسه بین المللی Le Régent کران مونتانا

Crans-Montana

4 تا 18 (شبیه شدن از کلاس 6 در دسترس است) IGCSEs، IB انگلیسی CHF 23,400-104,700 در سال
مدرسه بین المللی سنت جورج

St. George’s International School

مونترو

Montreux

از 18 ماه تا 18 سال (هواپیمایی انعطاف پذیر از 11) IB جریان دو زبانه انگلیسی یا فرانسوی-انگلیسی CHF 30,000–115,520

نحوه درخواست برای یک مدرسه شبانه روزی سوئیس

هنگامی که تصمیم گرفتید فرزند خود را به کدام مدرسه بفرستید، زمان درخواست فرا رسیده است. اگرچه این فرآیند بسته به مدرسه متفاوت است، اما معمولاً شامل مراحل زیر است:

 • با شرایط پذیرش آشنا شوید: دریابید که آیا به رونوشت تحصیلی، توصیه نامه، یا اظهارات شخصی نیاز دارید یا خیر. مهلت های مربوطه را بررسی کنید. اگر برای کمک مالی درخواست می کنید، این امر به ویژه مهم است.
 • درخواست فرم درخواست: معمولاً می توانید این کار را از طریق وب سایت مدرسه آینده خود انجام دهید. اگر موردی برای دانلود موجود نیست، از اطلاعات تماس آنها برای درخواست آن استفاده کنید.
 • مدارک همراه درخواست را آماده کنید: هر گونه سند یا رونوشت مورد نیاز خود را جمع آوری کنید و در یک
 •  بیانیه شخصی قانع کننده تهیه کنید. این باید دستاوردها، نقاط قوت، علایق و آرزوهای فرزند شما را مشخص کند.
 • ارسال درخواست: اطمینان حاصل کنید که همه اسناد کامل، دقیق و به موقع ارسال شده اند
 • برای مصاحبه (در صورت لزوم) آماده شوید: برخی مدارس قبل از پذیرش نیاز به مصاحبه دارند. می‌توانید با تمرین سوالات احتمالی و نشان دادن مؤثرترین راه‌های ابراز وجود به فرزندتان کمک کنید تا آماده شود.
 • منتظر تصمیمات پذیرش باشید: معمولاً می‌توانید بازه‌های زمانی تصمیم‌گیری‌ها را در وب‌سایت‌های مدارس پیدا کنید
 • اگر مدرسه انتخابی شما درخواست فرزندتان را بپذیرد، آنها در مورد مراحل بعدی به شما مشاوره خواهند داد. این معمولاً شامل ارسال فرم های ثبت نام، پرداخت سپرده و شرکت در جلسات توجیهی است.

توجه کنید که کلیه مراحل فوق توسط کارشناسان ما و با مشارکت شما انجام خواهد شد.بررسی اعتبار مدرسه سوئیس از چه روشی انجام میشود؟

ویزا و مهاجرت برای تحصیل افراد زیر ۱۸ سال به سوئیس:

برای دریافت ویزا باید به سفارت سوئیس در ایران مراجعه کنید. نیاز به ارائه نامه پذیرش از مدرسه، مدرک مالی، پاسپورت معتبر و سایر مدارک الزامی است. سپس می توانید فرم درخواست را پر کنید و هزینه را پرداخت کنید. پس از تایید ویزا، می توانید مقدمات سفر را آغاز کنید.

بسته به ملیت فرزند شما، ممکن است برای حضور در مدرسه در سوئیس به ویزا و اجازه اقامت نیاز داشته باشد. به عنوان یک قاعده، کسانی که از اتحادیه اروپا (EU) و منطقه اقتصادی اروپا (EEA) هستند نیازی به ویزا ندارند، اما کسانی که از کشورهای دیگر هستند نیاز به ویزا دارند. با این حال، ضروری است که الزامات را از قبل بررسی کنید.

لازم به ذکر است که پروسه ویزا ممکن است تا 12 هفته طول بکشد. بنابراین، شما باید به محض دریافت نامه پذیرش خود اقدام کنید.

فرزند شما نیاز به اجازه اقامت موقت  در سوئیس با وضعیت دانش آموزی دارد ، مدرسه باید به شما در دریافت این اجازه کمک کند. هزینه آن حدود 250 فرانک است، و ممکن است لازم باشد امضایی ارائه دهید تا به مدرسه اجازه دهید از طرف شما برای مجوز درخواست کند.نحوه انتخاب یک مدرسه شبانه روزی سوئیس چیست؟

سخن آخر:

به باور اشتباه و تصور متداول میان ایرانیان، بسیاری تصور میکنند که زندگی در خارج از کشور برای همه بهشت است.زندگی را به غلط پر زرق و برق و رویایی تصور میکنند.و چنانچه بی مطالعه و عجولانه در این خصوص اقدام شود، در مواجهه با مشکلات و واقعیتهای جامعه خارج از کشور ،دچار سرخوردگی و ناامیدی می شوند.لذا فرزندان شما قبل از هر گونه اقدام ،با واقعیت های موجود جامعه مقصد آشنا شوند.شاید شرایط موجود در خارج از کشور ،مطابق آنچه تصور می کنند نباشد.اقامت زیر ۱۸ سال در مدرسه شبانه روزی سوئیس

سوالات متداول مدارس شبانه روزی سوئیس

تحصیل کودکان زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس

۱- مدارس شبانه روزی سوئیس چگونه کار می کنند؟

این مؤسسات به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد تا برای سال تحصیلی در محوطه دانشگاه تحصیل و زندگی کنند. علاوه بر این، زندگی در مدرسه شبانه روزی سوئیس فراتر از دانشگاهیان است.  زیرا دانش آموزان از ترکیبی از آداب و رسوم محلی و جامعه بین المللی بهره می برند.

۲-در چه سنی می توانید به مدرسه شبانه روزی در سوئیس بروید؟

Swiss Learning معتبرترین مدارس شبانه روزی در سوئیس است و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت را برای کودکان 4 تا 18 ساله ارائه می دهد.

۳- چرا مدارس شبانه روزی سوئیس اینقدر خوب هستند؟

اول و مهمتر از همه، بر توجه دقیق و فردی تاکید شده است. مدارس شبانه روزی سوئیس در مقایسه با مدارس بریتانیا یا ایالات متحده، تعداد دانش آموزان کوچک تری دارند. نسبت پرسنل به دانش‌آموز اغلب به ۱ به ۳ می‌رسد. اندازه کلاس‌های کوچک به این معنی است که دانش آموزان را می‌توان برای نیازهای خاص آموزش داد.

 

۴- هزینه فرستادن کودک به مدرسه شبانه روزی در سوئیس چقدر است؟

به طور کلی، حداقل هزینه برای یک مدرسه شبانه روزی سوئیس حدود 42000 دلار در سال است. این مبلغ برای شهریه و هزینه های زندگی شبانه روزی است. در حالی که در برخی مدارس حداکثر می تواند به اندازه حدود 130000 دلار در سال برای افزایش یابد.

۵- ویژگی های مدارس شبانه روزی سوئیس چیست؟

مدارس شبانه روزی سوئیس از مهم ترین مدارس در سراسر جهان هستند. آنها کلاس‌های کوچک‌تری را ارائه می‌کنند. معمولاً به‌طور متوسط ​​10 دانش‌آموز در هر کلاس است.  بنابراین، معلمان زمان بسیار بیشتری برای تمرکز بر دانش آموزان خود دارند . 

 

۶- ساعات یک روز مدرسه در سوئیس چقدر است؟

مهدکودک (4 تا 6 سال) با نیم روزو معمولاً 4 تا 5 نیمرو شروع می شود.  بسته به کانتون، زمان ها می تواند 8.20-11.30 صبح یا ترکیبی از صبح و یک بعد از ظهر، معمولاً از 1:30-4:00 بعد از ظهر باشد. مدرسه ابتدایی معمولاً از ساعت 8 صبح و یا 1 تا 2 بعد از ظهر شروع می شود.

۷- هزینه  شهریه و اسکان مدرسه شبانه روزی در سوئیس چقدر است؟

هزینه های مدرسه شبانه روزی سوئیس مدارس شبانه روزی سوئیس در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار گرانتر هستند. طبق SCMP، یک مدرسه شبانه روزی در سوئیس می تواند حدود 42000 فرانک فرانک هزینه داشته باشد و تا 90000 فرانک فرانک یا در برخی موارد حتی به بیش از 150000 فرانک فرانک برسد.

۸- کلاس هفتم در سوئیس چه سنی است؟

 آموزش ابتدایی 4-6 سال (سنین 6-12) کلاس 1-6 است. - تحصیلات متوسطه پایین 3-4 سال (سنین 12-15) کلاس 7-9 است.

 

۹-آیا کودکان در سوئیس می توانند مدرسه را از دست بدهند؟

اگر کودکان بیش از سه روز بدون بهانه از مدرسه غیبت کنند، با بالاترین جریمه برای این نوع پرونده ها در سوئیس مواجه می شوند: 600 تا 1000 فرانک در روز و 1000 تا 2000 فرانک در موارد مکرر و همچنین اتهام جرم موجب اخراج میشود.

۱۰- چه افراد مشهوری به مدرسه شبانه روزی سوئیس رفتند؟

دوک بزرگ لوکزامبورگ، شاهزاده فوزیا-لطیفه مصر، ماری شانتال، ولیعهد یونان و فرزندان بسیاری از مقامات دنیا 

۱۱- مجلل ترین مدرسه شبانه روزی دنیا کدام است؟

پاسخ: Le Rosey یک مدرسه شبانه روزی است که در رول سوئیس واقع شده است و یکی از معتبرترین و گران ترین مدارس جهان به شمار می رود.

۱۲- گران ترین مدرسه شبانه روزی جهان کدام است؟

مدرسه Institut auf dem Rosenberg  با هزینه حدود – 170,000 دلار است. در بالاتر از شهر سنت گالن سوئیس، گران ترین مدرسه شبانه روزی جهان، Institut auf، واقع شده است. دم روزنبرگ تنها 230 دانش آموز در مدرسه تحصیل می کنند که تعداد کلاس ها را حدود 8 نگه می دارد. در این کلاس ها به کودکان آموزش داده می شود که مفاهیم آینده نگر را پرورش دهند.

۱۳- آنها در مدارس شبانه روزی سوئیس به چه زبانی صحبت می کنند؟

معمولاً، دانش آموزان مدارس شبانه روزی سوئیس انگلیسی صحبت می کنند و دانش آموزان به زبان انگلیسی آمریکایی یا انگلیسی آموزش می بینند.

۱۴- ثروتمندترین مدرسه شبانه روزی در سوئیس کدام است؟

به همین دلیل است که انستیتو Le Rosey سوئیس یکی از گران‌ترین مدارس جهان است . هزینه‌های سالانه آن از 132000 دلار شروع می‌شود. محوطه دانشگاه شبیه یک استراحتگاه لوکس است . حتی یک قایق تفریحی 38 فوتی دارد. فارغ التحصیلان شامل پادشاهان، پادشاهان و میلیاردرها هستند.

۱۵- آیا مدارس شبانه روزی غذای خوبی دارند؟

مدارس شبانه روزی معمولاً وعده های غذایی متعادلی ارائه می دهند برای اطمینان از دانش آموزان' نیازهای تغذیه ای برآورده می شود. با این حال، منوی خاص و کیفیت ممکن است بین مدارس متفاوت باشد، بنابراین بهتر است برای جزئیات بیشتر با مؤسسه فردی تماس بگیرید.

۱۶- تعطیلات تابستانی در سوئیس چقدر است؟

تعطیلات کریسمس (اواسط دسامبر تا اوایل ژانویه، دو تا سه هفته) هفته اسکی (اوایل فوریه، دو هفته) تعطیلات عید پاک (زمان عید پاک، یک هفته) تعطیلات تابستانی (ژوئن تا آگوست، 6-8 هفته)

۱۷- آیا مدارس سوئیس گران هستند؟

مدارس خصوصی سوئیس معمولاً شهریه‌های بالاتری دارند که می‌تواند به 43000 یورو در سال برسد. برخی از مدارس در صورتی که  دانش آموزان هنگام شروع برنامه تحصیلی تمام مبلغ را پرداخت کنند، تخفیف می دهند. برای برخی از مقاطع تحصیلی، شهریه بر اساس تعداد کل دوره ها یا واحدها محاسبه می شود.

۱۸- آیا مدارس دولتی سوئیس رایگان هستند؟

مدارس دولتی رایگان هستند، اما با روزهای تحصیلی غیر مستمر (بدون آموزش در طول تعطیلات ناهار)، در حالی که مدارس بین‌المللی خصوصی برنامه‌ریزی تمام روز را ارائه می‌دهند. هزینه‌های تحصیل متغیر است. 15000 تا 30000 فرانک فرانک در سال.

۱۹- آیا مدارس سوئیس لباس فرم دارند؟

هیچ لباس فرم مدرسه وجود ندارد. البته مگر اینکه شلوار جین، هودی و کفش ورزشی را حساب کنید.

۲۰- سوئیس در آموزش چه رتبه ای دارد؟

سوئیس با یکی از برترین سیستم‌های آموزشی جهان متمایز است و بر اساس بررسی جمعیت جهان، جایگاه ششم را در رتبه‌بندی جهانی دارد. سیستم آموزشی سوئیس به سه دسته کلیدی - ابتدایی، متوسطه و سوم تقسیم می شود.

۲۱- آیا مدارس انگلیسی زبان در سوئیس وجود دارد؟

اولین مدرسه بین‌المللی در زوریخ تأسیس شد، ICS به دانش‌آموزان ۱۸ ماهه تا ۱۸ ساله آموزش انگلیسی‌ ارائه می‌دهد. اگر می خواهید بهترین شروع را برای فرزندان خود در زوریخ داشته باشید، آنها را در ICS ثبت نام کنید.

۲۲-نرخ ترک تحصیل در سوئیس چقدر است؟

14 درصد از بزرگسالان جوان در سراسر جهان مدرسه را بدون مدرک دبیرستان ترک کرده اند. در سوئیس، سهم 8٪ است که کمتر از میانگین جهان است.

۲۳- گران ترین مدرسه خصوصی سوئیس کدام است؟

مدرسه Le Rosey است و والدین میلیاردرها مشتری پروپاقرص این مدرسه هستند. هزینه تحصیل پسر یا دختر در Le Rosey حدود 130000 دلار در سال است. این باعث می شود هزینه های آن گران ترین در جهان باشد. دو و نیم برابر کالج ایتون  بریتانیا است که رهبران سیاسی بریتانیا نسل‌ها است که در این مدرسه پرورش‌یافته‌اند. از بین ۵۵ نخست‌وزیر بریتانیا، ۲۰ نفر در این کالج تحصیل ‌کرده‌اند.  Le Rosey  سویس ادعا می کند که تنها مدرسه در جهان با دو پردیس است.

۲۴- هدف از تحصیل در مدارس شبانه روزی سوئیس چیست؟

هدف از تحصیل در مدارس شبانه روزی ؛ تربیت دانش آموزانی اجتماعی، بالغ و مودب است.  در حقیقت از بودن در یک جامعه شبانه روزی منحصر به فرد که هر ساله  ملیت های متفاوت را شامل می شود، لذت می برند. این گونه مدارس به  دنبال دانش‌آموزانی هستند که انگیزه تحصیلی داشته باشند و آماده باشند تا با اتخاذ رویکردی فعال در یادگیری خود و در جامعه، به زندگی مدرسه کمک کنند.

۲۶- آیا در مدارس شبانه روزی سوئیس می توانم خوابگاه یا اتاقم را انتخاب کنم؟

معمولا همه دانش آموزان بر اساس تجربیات مدرسه و بر اساس علایق آموزشی دانش آموزان به خوابگاه ها و اتاق ها اختصاص تخصیص داده میشوند. سعی می شود؛ که دانش آموزانی که به زبان مادری یکسان صحبت می کنند در یک اتاق قرار نگیرند (مگر اینکه زبان مادری آنها انگلیسی باشد).

۲۵- در مدارس شبانه روزی سوئیس ؛ چند دانش آموز یک اتاق را اشغال می کنند؟

در مدارس شبانه روزی سوئیس در یک سال معمولی، 2 تا 3 دانش آموز در هر اتاق دبیرستان و 2 تا 4 دانش آموز در هر اتاق دبیرستان هستند. 

۲۷- کی و کجا در مدارس شبانه روزی سوئیس درس بخونم؟

همه دانش آموزان شبانه روزی باید در طول جلسات سالن مطالعه عصرگاهی که معمولاً دو ساعت طول می کشد و از یکشنبه تا پنجشنبه برگزار می شود، تکالیف مدرسه خود را در اتاق خود انجام دهند. تمام سالن های مطالعه مدرسه راهنمایی توسط والدین خوابگاه نظارت می شود که برای ارائه کمک در دسترس هستند. ممکن است به دانش‌آموزان دبیرستانی با موقعیت علمی قوی این فرصت داده شود که به طور مستقل، اغلب در اتاق غذاخوری یا کتابخانه مطالعه کنند.

۲۸-در مدارس شبانه روزی سوئیس ؛آخر هفته ها چه اتفاقی می افتد؟

یک برنامه کامل شبانه روزی ارائه می شود. که شامل بسیاری از فعالیت ها و سفرهای هیجان انگیز آخر هفته است که برای جذابیت برای طیف گسترده ای از دانش آموزان طراحی میشود. به عنوان مثال می توان به ورزش و فعالیت ها در محوطه مدرسه سفرهای ماجراجویی در اطراف سوئیس و بازدیدهای فرهنگی از شهرهایی مانند لوسرن، میلان و ونیز اشاره کرد. دانش آموزان همچنین می توانند فعالیت های خود را به هماهنگ کننده فعالیت های آخر هفته پیشنهاد دهند.

۲۹-موازین در مدارس شبانه روزی سوئیس: 

از دانشجویان شبانه روزی انتظار می رود ساعات خاموشی را رعایت کنند . قبل از ساعت 6 صبح از خوابگاه خود خارج نشوند. دانشجویانی که پس از ساعات ورود به خوابگاه خود خارج می شوند، در معرض اقدامات انضباطی شدیدی از جمله امکان تعلیق یا اخراج هستند. ساعات خوابگاه نیز برای تمام سفرهای مدرسه اعمال می شود، مگر اینکه مستثنیاتی از سوی سرپرست ایجاد شود.

۳۰-چگونه می توانم در آخر هفته از دانشگاه خارج شوم؟

دانش آموزان شبانه روزی می توانند روز جمعه پس از پایان آخرین درس خود، محوطه دانشگاه را ترک کنند و باید تا اولین حضور در روز یکشنبه برگردند. آنها قبل از اینکه مجوز بررسی را دریافت کنند باید شرایط زیر را داشته باشند:

فرم مجوز آنلاین تسویه حساب آخر هفته باید تا پایان سه شنبه هفته ای که قصد سفر دارند ارسال شود.میزبانی که مسئولیت دانشجو را بر عهده می گیرد باید حداقل 25 سال سن داشته باشد . مدرسه باید تاییدیه میزبان را از طریق سیستم REACH ما دریافت کند. گاهی اوقات ممکن است به دانش آموزی اجازه داده شود که در یک شب هفته بازدیدکنندگان داشته باشد و سالن مطالعه را از دست بدهد. این بازدیدها باید از قبل با مدیر وظیفه و والدین خوابگاه ترتیب داده شود که هیچ تعهدی برای اجابت درخواست ندارند.

۳۱-آیا می توان دانشگاه را در طول روز ترک کنم؟

خیر، مدرسه یک پردیس بسته است. از همه دانش‌آموزان - روزانه و شبانه‌روزی - انتظار می‌رود که در طول روز تحصیلی در محوطه دانشگاه و در پوشش لباس بمانند، مگر اینکه مجوز خاصی داشته باشند یا از دفتر بازرگانی بازدید کنند.

۳۲-آیا مدرسه در تعطیلات باز است؟

مدرسه در طول تعطیلات کریسمس، در تعطیلات بهار و در طول تابستان تعطیل است. دانشجویان ممکن است در این مواقع در خوابگاه نباشند.

۳۳-اشیای قیمتی را در مدارس شبانه روزی سوئیس کجا نگه دارم؟

پس از ورود، دانشجویان شبانه روزی باید پاسپورت و مجوز سفر خود را به والدین خوابگاهی خود یا به پذیرش برای نگهداری بدهند. همچنین هر دانش آموز یک گاوصندوق و یک کمد با قفل در اتاق خود دارد. توصیه می کنیم که وسایل با ارزش را به مدرسه نیاورند، اما در صورت تمایل، این وسایل باید به طور ایمن نگهداری شوند.

۳۴-بستر خواب در مدارس شبانه روزی سوئیس چگونه ارائه شده است؟

تمام ملافه ها - از جمله لحاف و بالش - توسط مدرسه تهیه و شسته می شود. دانش‌آموزان همچنین می‌توانند در صورت تمایل، تختخواب خود را همراه داشته باشند.

۳۵-چگونه لباس هایم را در مدارس شبانه روزی سوئیس بشوییم؟

خدمات خشکشویی حرفه ای برای همه دانشجویان شبانه روزی در دسترس است. لباس‌های شسته شده معمولاً دوشنبه/سه‌شنبه جمع‌آوری می‌شوند و پنجشنبه/جمعه بازگردانده می‌شوند. همچنین دو واحد خشکشویی مجزا برای دانش آموزان وجود دارد که در صورت تمایل به شست و شوی لباس های شخصی خود می توانند از آنها استفاده کنند.

۳۶-آیا به تلفن همراه نیاز در مدارس شبانه روزی سوئیس دارم؟

بله، دانشجویان شبانه روزی باید تلفن همراه کار کنند و شماره خود را به تیم شبانه روزی بدهند. استفاده از تلفن همراه هنگام صرف غذا، در کلاس یا سالن مطالعه و یا بعد از خاموش شدن چراغ ممنوع است.

<< 1 >>


اقامت اروپا از طریق استارتاپ اقامت اروپا از طریق استارتاپ
اقامت اروپا https://caspianmohajer.com/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA/%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا