اقامت اروپا از طریق تحصیل

اقامت اروپا از راه تحصیل فرزندان زیر ۱۸ سالاقامت اروپا تحصیل زیر ۱۸ سال در مدارس شبانه روزی راهی کم هزینه و مطمئن جهت مهاجرت خانوادگی است. 

کشورهای کانادا؛سوئیس؛انگلیس و فرانسه روشی بی نظیر با مهاجرت خانوادگی از راه ویزای همراه والدین و بدون همراه از راه قیم را پیشنهاد میکنند.

درست است که هزینه های تحصیل فرزندان زیر ۱۸ سال در پانسیونهای کشورهای اروپایی یا کانادا بالا است. اما چنانچه به سه دستاورد آن یکی تحصیل رایگان دانشگاه پس از اخذ دیپلم در اروپا یا کانادا و دیگری اخذ پاسپورت رایگان و سومی امکان مهاجرت خانوادگی همراه فرزند ؛ توجه کنید خواهید دید که در مقابل دستاورد هزینه ها ناچیز است.

کشورهای مناسب برای اعزام فرزندان زیر ۱۸ سال برای تحصیل مدارس بین المللی-شبانه روزی شامل کانادا؛سوئیس؛انگلیس و فرانسه هستند. آیا فرزند شما به ویزا نیاز دارد؟

توجه کنید که تا پایان این مقاله وقتی ما صحبت از اقامت اروپا تحصیل؛ در مدارس بین المللی-شبانه روزی اروپا و کانادا میکنیم . منظور ؛ همه کشورهای اروپایی نیست. در این مورد کشورهای در اروپا وجود دارند که پانسیون آنها زبانزد عام و خاص است. نه الان و نه در این عصرو زمان بلکه در ادوار گذشته نیز چنین بوده است. 

حتی در قرن گذشته هم پانسیون در انگلستان ؛ فرانسه و سوئیس و کانادا وجود داشت . بهتر است اینگونه بگوییم که بسیاری از خانواده های سرشناس ایرانی در دوران قبل از انقلاب و حتی الان ؛ فرزندان خود را برای اقامت اروپا تحصیل در مدارس بین المللی-شبانه روزی اروپا و کانادا اعزام میکنند. کانادا هم علاوه بر سه کشور یاد شده جایگاه ویژه ای دارد. مضافا بر اینکه کانادا ویزای همراه همزمان هم دارد.

بهترین و جذاب ترین کشورها برای مهاجرت تحصیلی زیر ۱۸ سال در مدارس بین المللی-شبانه روزی اروپا( سوئیس ؛ فرانسه انگلستان )  و کانادا و استرالیا  است. کانادا و استرالیا به عنوان دو کشور مهاجر پذیر انگلیسی زبان از جذابیت خاصی برای ایرانیان  برخوردار است.درخواست پذیرش مدارس بین المللی-شبانه روزی سوئیس 

دکمه بازگشت به بالا